Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Đại hội cổ đông

Mẫu phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
31/03/2021 - 4:54 PMHabeco - Hải Phòng
Mẫu phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
Mẫu phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Mẫu văn bản họp nhóm cổ đông
Mẫu văn bản họp nhóm cổ đông
31/03/2021 - 4:49 PMHabeco - Hải Phòng
Mẫu văn bản họp nhóm cổ đông Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS
Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS
31/03/2021 - 4:46 PMHabeco - Hải Phòng
Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2021
Quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2021
31/03/2021 - 4:44 PMHabeco - Hải Phòng
Quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS
Tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS
31/03/2021 - 5:15 PMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020
Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020
31/03/2021 - 4:38 PMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
31/03/2021 - 4:35 PMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình ban hành quy chế Hội đồng quản trị
Tờ trình ban hành quy chế Hội đồng quản trị
31/03/2021 - 4:33 PMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình ban hành quy chế Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình ban hành quy chế Ban kiểm soát
Tờ trình ban hành quy chế Ban kiểm soát
31/03/2021 - 4:30 PMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình ban hành quy chế Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2021
Báo cáo Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2021
31/03/2021 - 4:13 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

Công trình Đoàn Thanh niên HABECO Hải Phòng Công trình Đoàn Thanh niên HABECO Hải Phòng
Công trình Đoàn Thanh niên HABECO Hải Phòng
Tổ chức tập huấn và thực tập phương án PCCC năm 2024 Tổ chức tập huấn và thực tập phương án PCCC năm 2024
Tổ chức tập huấn và thực tập phương án PCCC năm 2024
TB mời CHCT Gói men thải 2024 TB mời CHCT Gói men thải 2024
TB mời CHCT Gói men thải 2024
Báo cáo tài chính Quý I năm 2024 Báo cáo tài chính Quý I năm 2024
Báo cáo tài chính Quý I năm 2024
Tài liệu ĐHĐCĐ 2024 Tài liệu ĐHĐCĐ 2024
Tài liệu ĐHĐCĐ 2024
Báo cáo thường niên 2023 Báo cáo thường niên 2023
Báo cáo thường niên 2023
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon