Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Đại hội cổ đông

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
31/03/2021 - 1:40 PMHabeco - Hải Phòng
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
09/03/2021 - 2:24 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
09/03/2021 - 4:05 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2020 phần 2
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2020 phần 2
02/11/2020 - 9:20 AMHabeco - Hải Phòng
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2020 phần 2 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tài liệu  ĐHĐCĐ  năm 2020 phần 1
Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2020 phần 1
02/11/2020 - 9:21 AMHabeco - Hải Phòng
Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2020 phần 1 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo thư mời họp  ĐHĐCĐ năm 2020
Thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2020
02/11/2020 - 9:22 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo lập  danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2020 lần 2
Thông báo lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2020 lần 2
01/11/2020 - 9:24 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2020 lần 2 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ năm 2020
Thông báo danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ năm 2020
01/11/2020 - 9:26 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo ngày đăng ký danh sách ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
Thông báo ngày đăng ký danh sách ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
01/11/2020 - 3:24 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo ngày đăng ký danh sách cuối cùng thực hiện quyền cổ đông xin ý kiến ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
Thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
Thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
01/11/2020 - 8:13 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

Công trình Đoàn Thanh niên HABECO Hải Phòng Công trình Đoàn Thanh niên HABECO Hải Phòng
Công trình Đoàn Thanh niên HABECO Hải Phòng
Tổ chức tập huấn và thực tập phương án PCCC năm 2024 Tổ chức tập huấn và thực tập phương án PCCC năm 2024
Tổ chức tập huấn và thực tập phương án PCCC năm 2024
TB mời CHCT Gói men thải 2024 TB mời CHCT Gói men thải 2024
TB mời CHCT Gói men thải 2024
Báo cáo tài chính Quý I năm 2024 Báo cáo tài chính Quý I năm 2024
Báo cáo tài chính Quý I năm 2024
Tài liệu ĐHĐCĐ 2024 Tài liệu ĐHĐCĐ 2024
Tài liệu ĐHĐCĐ 2024
Báo cáo thường niên 2023 Báo cáo thường niên 2023
Báo cáo thường niên 2023
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon