Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Đại hội cổ đông

Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017
31/10/2020 - 10:43 AMHabeco - Hải Phòng
Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017
Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2017
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2017
31/10/2020 - 10:41 AMHabeco - Hải Phòng
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2017
Thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2017
31/10/2020 - 10:36 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016
30/10/2020 - 4:48 PMHabeco - Hải Phòng
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
 Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2016
Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2016
30/10/2020 - 4:08 PMHabeco - Hải Phòng
Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2016 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2016
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2016
30/10/2020 - 4:06 PMHabeco - Hải Phòng
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2016 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2015
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2015
30/10/2020 - 2:08 PMHabeco - Hải Phòng
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2015 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2015
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2015
30/10/2020 - 1:29 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo mơi họp ĐHĐCĐ 2016 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2014
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2014
30/10/2020 - 1:35 PMHabeco - Hải Phòng
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
30/10/2020 - 11:12 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19
Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội
Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022 Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022
Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Nghi quyết bầu chủ tịch  HĐQT 2022 - 2027 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng Nghi quyết bầu chủ tịch HĐQT 2022 - 2027 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Nghi quyết bầu chủ tịch HĐQT 2022 - 2027 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Nghị  quyết ĐHĐCĐ năm 2022 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon