Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Đại hội cổ đông

Thông báo ngày đăng ký danh sách ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
01/11/2020 - 3:24 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo ngày đăng ký danh sách ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
Thông báo ngày đăng ký danh sách cuối cùng thực hiện quyền cổ đông xin ý kiến ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
Thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
Thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
01/11/2020 - 8:13 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo biên bản kiểm phiếu biểu quyết
Thông báo biên bản kiểm phiếu biểu quyết
01/11/2020 - 3:18 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo biên bản kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lấy ý kiến điều chỉnh kế hoạch chi phí năm 2019
Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lấy ý kiến điều chỉnh kế hoạch chi phí năm 2019
01/11/2020 - 2:46 PMHabeco - Hải Phòng
Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lấy ý kiến điều chỉnh kế hoạch chi phí năm 2019 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2018
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2018
31/10/2020 - 3:06 PMHabeco - Hải Phòng
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2018 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo hạn cuối đăng ký dự họp ĐHĐCĐ năm 2017
Thông báo hạn cuối đăng ký dự họp ĐHĐCĐ năm 2017
31/10/2020 - 10:48 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo hạn cuối đăng ký dự họp ĐHĐCĐ năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017
Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017
31/10/2020 - 10:43 AMHabeco - Hải Phòng
Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2017
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2017
31/10/2020 - 10:41 AMHabeco - Hải Phòng
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2017
Thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2017
31/10/2020 - 10:36 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016
30/10/2020 - 4:48 PMHabeco - Hải Phòng
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

Tour du lịch nghỉ mát 2024 Công ty CP HABECO - Hải Phòng Tour du lịch nghỉ mát 2024 Công ty CP HABECO - Hải Phòng
Tour du lịch nghỉ mát 2024 Công ty CP HABECO - Hải Phòng
240528 TB34 mời Chào hàng cạnh tranh máy phát điện 500KVA 240528 TB34 mời Chào hàng cạnh tranh máy phát điện 500KVA
240528 TB34 mời Chào hàng cạnh tranh máy phát điện 500KVA
TB mời CHCT Tư vấn xử lý nước thải và cấp Giấy phép môi trường TB mời CHCT Tư vấn xử lý nước thải và cấp Giấy phép môi trường
TB mời CHCT Tư vấn xử lý nước thải và cấp Giấy phép môi trường
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước CBTT 2024 Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước CBTT 2024
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước CBTT 2024
Giải trình LNST Quý 2 năm 2024 so với cùng kỳ Giải trình LNST Quý 2 năm 2024 so với cùng kỳ
Giải trình LNST Quý 2 năm 2024 so với cùng kỳ
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon