Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Đại hội cổ đông

Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ
01/04/2021 - 8:46 AMHabeco - Hải Phòng
Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ
Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Dự thảo Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Dự thảo Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
01/04/2021 - 9:21 AMHabeco - Hải Phòng
Dự thảo Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Các điểm sửa đổi của Điều lệ Công ty
Các điểm sửa đổi của Điều lệ Công ty
01/04/2021 - 8:33 AMHabeco - Hải Phòng
Các điểm sửa đổi của Điều lệ Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Các điểm sửa đổi của Quy chế quản trị năm 2021
Các điểm sửa đổi của Quy chế quản trị năm 2021
01/04/2021 - 8:30 AMHabeco - Hải Phòng
Các điểm sửa đổi của Quy chế quản trị năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
31/03/2021 - 8:30 PMHabeco - Hải Phòng
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
31/03/2021 - 9:25 AMHabeco - Hải Phòng
Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
31/03/2021 - 9:26 AMHabeco - Hải Phòng
Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty
Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty
31/03/2021 - 5:11 PMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Mẫu xác nhận tham dự  ĐHĐCĐ thường niên năm  2021
Mẫu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
31/03/2021 - 5:04 PMHabeco - Hải Phòng
Mẫu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Mẫu sơ yếu lí lịch thành viên BKS
Mẫu sơ yếu lí lịch thành viên BKS
31/03/2021 - 5:14 PMHabeco - Hải Phòng
Mẫu sơ yếu lí lịch thành viên BKS Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

CBCNV Công ty diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021 CBCNV Công ty diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021
Cán bộ công nhân viên Công ty habeco - Hải Phòng diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021
CBCNV Công ty tập huấn kiến thức PCCC CBCNV Công ty tập huấn kiến thức PCCC
Cán bộ công nhân viên Công ty Habeco - Hải Phòng tập huấn kiến thức PCCC năm 2021
 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng tham gia hiến máu tình nguyện Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng tham gia hiến máu tình nguyện
Chi bộ, Ban lãnh đạo, người lao động Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện tại Viện huyết học truyền máu trung ương
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021 Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2021 Báo cáo tài chính quý I năm 2021
Báo cáo tài chính quý I năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021 Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021
Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon