Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Đại hội cổ đông

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022
28/04/2022 - 6:08 PMHabeco - Hải Phòng
Nghị  quyết ĐHĐCĐ năm 2022
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tài liệu trong ĐHĐCĐ năm 2022 (Phần 2)
Tài liệu trong ĐHĐCĐ năm 2022 (Phần 2)
28/04/2022 - 6:08 PMHabeco - Hải Phòng
Tài liệu trong ĐHĐCĐ năm 2022 (Phần 2) Công ty cổ phần Habeco - Hai Phòng
Tài liệu trong ĐHĐCĐ năm 2022 (Phần 1)
Tài liệu trong ĐHĐCĐ năm 2022 (Phần 1)
28/04/2022 - 6:09 PMHabeco - Hải Phòng
Tài liệu trong ĐHĐCĐ năm 2022 (Phần 1) Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Cập nhật bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022
Cập nhật bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022
22/04/2022 - 6:09 PMHabeco - Hải Phòng
Cập nhật bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022
Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022
21/04/2022 - 6:09 PMHabeco - Hải Phòng
Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022
Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022
11/04/2022 - 6:09 PMHabeco - Hải Phòng
Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quy chế ĐHĐCĐ năm 2022
Quy chế ĐHĐCĐ năm 2022
05/04/2022 - 6:09 PMHabeco - Hải Phòng
Quy chế ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Chương trình ĐHĐCĐ năm 2022
Chương trình ĐHĐCĐ năm 2022
05/04/2022 - 6:10 PMHabeco - Hải Phòng
Chương trình ĐHĐCĐ năm 2022 công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2022
Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2022
01/04/2022 - 6:10 PMHabeco - Hải Phòng
Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022
Thông báo lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022
04/03/2022 - 6:10 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon