Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Giải trình lợi nhuận 6 tháng năm 2021
12/08/2021 - 8:53 AMHabeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận 6 tháng năm 2021
Giải trình lợi nhuận 6 tháng năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021
12/08/2021 - 8:48 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2021
Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2021
27/07/2021 - 8:43 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Danh sách cổ đông lớn cổ đông nhà nước năm 2021
Danh sách cổ đông lớn cổ đông nhà nước năm 2021
21/07/2021 - 8:52 AMHabeco - Hải Phòng
Danh sách cổ đông lớn cổ đông nhà nước năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận quý 2 năm 2021
Giải trình lợi nhuận quý 2 năm 2021
15/07/2021 - 1:39 PMHabeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận quý 2 năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II năm 2021
Báo cáo tài chính quý II năm 2021
15/07/2021 - 2:01 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán năm 2021
Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán năm 2021
28/06/2021 - 9:52 AMHabeco - Hải Phòng
Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cổ phần Habeco- Hải Phòng năm 2021
Quy chế quản trị nội bộ năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quy chế quản trị nội bộ năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
23/04/2021 - 11:19 AMHabeco - Hải Phòng
Quy chế quản trị nội bộ năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
23/04/2021 - 11:18 AMHabeco - Hải Phòng
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
23/04/2021 - 11:15 AMHabeco - Hải Phòng
Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19
Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội
Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận 6 tháng năm 2021 Giải trình lợi nhuận 6 tháng năm 2021
Giải trình lợi nhuận 6 tháng năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021 Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2021 Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2021
Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon