Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Báo cáo quản trị năm 2022
30/01/2023 - 1:13 PMAdmin
Thông báo mất sổ sở hữu cổ phần
Thông báo mất sổ sở hữu cổ phần
30/12/2022 - 6:08 PMAdmin
Thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ phần của Cổ đông Lê Văn Hiếu
Giả trình lợi nhuận quý III năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Giả trình lợi nhuận quý III năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
18/10/2022 - 6:08 PMHabeco - Hải Phòng
Giả trình lợi nhuận quý III năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2022
Báo cáo tài chính quý III năm 2022
18/10/2022 - 6:08 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm  2022
Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2022
11/08/2022 - 6:08 PMHabeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022
11/08/2022 - 6:08 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022
29/07/2022 - 6:07 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 Công tyy cổ phần HABECO - HẢI PHÒNG
Giả trình lợi nhuận quý II năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Giả trình lợi nhuận quý II năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
19/07/2022 - 3:16 PMHabeco - Hải Phòng
Giả trình lợi nhuận quý II năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II  Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
19/07/2022 - 3:22 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon