Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Đại hội cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024
25/04/2024 - 9:46 AMpkt
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024
Tài liệu họp ĐHĐCD 2024
25/04/2024 - 9:38 AMpkt
Tài liệu họp ĐHĐCD 2024
Tài liệu ĐHĐCĐ 2024
04/04/2024 - 2:49 PMpkt
Tài liệu ĐHĐCĐ 2024
Hồ sơ xác nhận dự họp ĐHCĐ thường niên 2024
28/03/2024 - 08:31 AMpkt
Hồ sơ xác nhận dự họp ĐHCĐ thường niên 2024
Thư mời họp và chương trình ĐHCĐ thường niên 2024
28/03/2024 - 08:30 AMpkt
Thư mời họp và chương trình ĐHCĐ thường niên 2024
Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ 2024
26/02/2024 - 4:08 PMpkt
Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ 2024
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2024
26/02/2024 - 4:07 PMpkt
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2024
Đại hội ĐCĐ năm 2023
10/05/2023 - 1:35 PMpkt
Đại hội ĐCĐ năm 2023
Điều lệ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
26/04/2023 - 10:13 AMpkt
Điều lệ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

TB mời CHCT Tư vấn xử lý nước thải và cấp Giấy phép môi trường TB mời CHCT Tư vấn xử lý nước thải và cấp Giấy phép môi trường
TB mời CHCT Tư vấn xử lý nước thải và cấp Giấy phép môi trường
TB 32 mời CHCT gói gạo tẻ TB 32 mời CHCT gói gạo tẻ
TB 32 mời CHCT gói gạo tẻ
Công trình Đoàn Thanh niên HABECO Hải Phòng Công trình Đoàn Thanh niên HABECO Hải Phòng
Công trình Đoàn Thanh niên HABECO Hải Phòng
TB mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần TB mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
TB mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
TB thay đổi nhân sự thành viên HĐQT TB thay đổi nhân sự thành viên HĐQT
TB thay đổi nhân sự thành viên HĐQT
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon