Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Đại hội cổ đông

Nghi quyết bầu chủ tịch HĐQT 2022 - 2027 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
28/04/2022 - 6:08 PMHabeco - Hải Phòng
Nghi quyết bầu chủ tịch  HĐQT 2022 - 2027 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Nghi quyết bầu chủ tịch HĐQT 2022 - 2027 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Nghị  quyết ĐHĐCĐ năm 2022
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022
28/04/2022 - 6:08 PMHabeco - Hải Phòng
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tài liệu trong ĐHĐCĐ năm 2022 (Phần 2)
Tài liệu trong ĐHĐCĐ năm 2022 (Phần 2)
28/04/2022 - 6:08 PMHabeco - Hải Phòng
Tài liệu trong ĐHĐCĐ năm 2022 (Phần 2) Công ty cổ phần Habeco - Hai Phòng
Tài liệu trong ĐHĐCĐ năm 2022 (Phần 1)
Tài liệu trong ĐHĐCĐ năm 2022 (Phần 1)
28/04/2022 - 6:09 PMHabeco - Hải Phòng
Tài liệu trong ĐHĐCĐ năm 2022 (Phần 1) Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Cập nhật bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022
Cập nhật bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022
22/04/2022 - 6:09 PMHabeco - Hải Phòng
Cập nhật bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022
Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022
21/04/2022 - 6:09 PMHabeco - Hải Phòng
Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022
Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022
11/04/2022 - 6:09 PMHabeco - Hải Phòng
Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quy chế ĐHĐCĐ năm 2022
Quy chế ĐHĐCĐ năm 2022
05/04/2022 - 6:09 PMHabeco - Hải Phòng
Quy chế ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Chương trình ĐHĐCĐ năm 2022
Chương trình ĐHĐCĐ năm 2022
05/04/2022 - 6:10 PMHabeco - Hải Phòng
Chương trình ĐHĐCĐ năm 2022 công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2022
Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2022
01/04/2022 - 6:10 PMHabeco - Hải Phòng
Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon