Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên 2023
04/04/2024 - 2:48 PMpkt
Báo cáo thường niên 2023
Giải trình LNST năm 2023
26/03/2024 - 1:51 PMpkt
Giải trình LNST năm 2023
Báo cáo tài chính năm 2023
26/03/2024 - 1:50 PMpkt
Báo cáo tài chính năm 2023
Báo cáo tài chính Quý 4.2023
18/01/2024 - 3:29 PMpkt
Báo cáo tài chính Quý 4.2023
BCTC Quý 3 năm 2023
13/10/2023 - 1:28 PMpkt
BCTC Quý 3 năm 2023
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023
28/07/2023 - 1:54 PMpkt
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023
Báo cáo thường niên 2022
10/03/2023 - 2:21 PMpkt
Báo cáo thường niên 2022
Báo cáo quản trị năm 2022
30/01/2023 - 1:13 PMAdmin
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022
29/07/2022 - 6:07 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 Công tyy cổ phần HABECO - HẢI PHÒNG
Báo cáo thường niên năm 2021
Báo cáo thường niên năm 2021
15/03/2022 - 6:10 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

Tour du lịch nghỉ mát 2024 Công ty CP HABECO - Hải Phòng Tour du lịch nghỉ mát 2024 Công ty CP HABECO - Hải Phòng
Tour du lịch nghỉ mát 2024 Công ty CP HABECO - Hải Phòng
240528 TB34 mời Chào hàng cạnh tranh máy phát điện 500KVA 240528 TB34 mời Chào hàng cạnh tranh máy phát điện 500KVA
240528 TB34 mời Chào hàng cạnh tranh máy phát điện 500KVA
TB mời CHCT Tư vấn xử lý nước thải và cấp Giấy phép môi trường TB mời CHCT Tư vấn xử lý nước thải và cấp Giấy phép môi trường
TB mời CHCT Tư vấn xử lý nước thải và cấp Giấy phép môi trường
TB mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần TB mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
TB mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
TB thay đổi nhân sự thành viên HĐQT TB thay đổi nhân sự thành viên HĐQT
TB thay đổi nhân sự thành viên HĐQT
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon