Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý I năm 2021
13/04/2021 - 5:04 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2021
Báo cáo tài chính quý I năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính năm 2020
Báo cáo tài chính năm 2020
02/03/2021 - 8:33 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty cổ phần Habeco- Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý IV năm 2020
Báo cáo tài chính quý IV năm 2020
20/01/2021 - 1:53 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2020
Báo cáo tài chính quý III năm 2020
02/11/2020 - 9:19 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
 Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020
02/11/2020 - 9:21 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II năm 2020
Báo cáo tài chính quý II năm 2020
02/11/2020 - 9:23 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2020
Báo cáo tài chính quý I năm 2020
01/11/2020 - 9:26 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính năm 2019
Báo cáo tài chính năm 2019
01/11/2020 - 9:27 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý IV năm 2019
Báo cáo tài chính quý IV năm 2019
01/11/2020 - 8:40 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo  cáo tài chính quý III năm 2019
Báo cáo tài chính quý III năm 2019
01/11/2020 - 3:03 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2019 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
CBCNV Công ty diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021 CBCNV Công ty diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021
Cán bộ công nhân viên Công ty habeco - Hải Phòng diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021
CBCNV Công ty tập huấn kiến thức PCCC CBCNV Công ty tập huấn kiến thức PCCC
Cán bộ công nhân viên Công ty Habeco - Hải Phòng tập huấn kiến thức PCCC năm 2021
Quy chế quản trị nội bộ năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng Quy chế quản trị nội bộ năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quy chế quản trị nội bộ năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon