Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023
10/08/2023 - 1:07 PMpkt
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023
18/07/2023 - 10:50 AMpkt
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023
Báo cáo tài chính Quý I năm 2023
17/04/2023 - 10:01 AMpkt
Báo cáo tài chính Quý I năm 2023
Báo cáo tài chính năm 2022_Đã kiểm toán
28/02/2023 - 10:45 AMpkt
Báo cáo tài chính năm 2022_Đã kiểm toán
Báo cáo tài chính quý III năm 2022
Báo cáo tài chính quý III năm 2022
18/10/2022 - 6:08 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022
11/08/2022 - 6:08 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2022
Báo cáo tài chính quý I năm 2022
15/04/2022 - 6:08 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính năm 2021
Báo cáo tài chính năm 2021
28/02/2022 - 9:00 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý IV năm 2021
Báo cáo tài chính quý IV năm 2021
20/01/2022 - 11:45 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý IV năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2021
Báo cáo tài chính quý III năm 2021
18/10/2021 - 10:42 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon