Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Đại hội cổ đông

Cập nhật bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022
22/04/2022 - 6:09 PMHabeco - Hải Phòng
Cập nhật bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022
Cập nhật bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022
Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022
21/04/2022 - 6:09 PMHabeco - Hải Phòng
Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022
Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022
11/04/2022 - 6:09 PMHabeco - Hải Phòng
Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quy chế ĐHĐCĐ năm 2022
Quy chế ĐHĐCĐ năm 2022
05/04/2022 - 6:09 PMHabeco - Hải Phòng
Quy chế ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Chương trình ĐHĐCĐ năm 2022
Chương trình ĐHĐCĐ năm 2022
05/04/2022 - 6:10 PMHabeco - Hải Phòng
Chương trình ĐHĐCĐ năm 2022 công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2022
Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2022
01/04/2022 - 6:10 PMHabeco - Hải Phòng
Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022
Thông báo lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022
04/03/2022 - 6:10 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo ngày đăng  ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022
04/03/2022 - 3:10 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Biên  bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
23/04/2021 - 11:00 AMHabeco - Hải Phòng
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
23/04/2021 - 10:55 AMHabeco - Hải Phòng
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

Tour du lịch nghỉ mát 2024 Công ty CP HABECO - Hải Phòng Tour du lịch nghỉ mát 2024 Công ty CP HABECO - Hải Phòng
Tour du lịch nghỉ mát 2024 Công ty CP HABECO - Hải Phòng
240528 TB34 mời Chào hàng cạnh tranh máy phát điện 500KVA 240528 TB34 mời Chào hàng cạnh tranh máy phát điện 500KVA
240528 TB34 mời Chào hàng cạnh tranh máy phát điện 500KVA
TB mời CHCT Tư vấn xử lý nước thải và cấp Giấy phép môi trường TB mời CHCT Tư vấn xử lý nước thải và cấp Giấy phép môi trường
TB mời CHCT Tư vấn xử lý nước thải và cấp Giấy phép môi trường
TB mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần TB mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
TB mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
TB thay đổi nhân sự thành viên HĐQT TB thay đổi nhân sự thành viên HĐQT
TB thay đổi nhân sự thành viên HĐQT
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon