Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Đại hội cổ đông

Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021
01/04/2021 - 11:08 AMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021
Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021
Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021
01/04/2021 - 9:03 AMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS
Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS
01/04/2021 - 8:55 AMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty
Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty
01/04/2021 - 9:32 AMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ
Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ
01/04/2021 - 8:46 AMHabeco - Hải Phòng
Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Dự thảo Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Dự thảo Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
01/04/2021 - 9:21 AMHabeco - Hải Phòng
Dự thảo Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Các điểm sửa đổi của Điều lệ Công ty
Các điểm sửa đổi của Điều lệ Công ty
01/04/2021 - 8:33 AMHabeco - Hải Phòng
Các điểm sửa đổi của Điều lệ Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Các điểm sửa đổi của Quy chế quản trị năm 2021
Các điểm sửa đổi của Quy chế quản trị năm 2021
01/04/2021 - 8:30 AMHabeco - Hải Phòng
Các điểm sửa đổi của Quy chế quản trị năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
31/03/2021 - 8:30 PMHabeco - Hải Phòng
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
31/03/2021 - 9:25 AMHabeco - Hải Phòng
Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19
Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội
Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022 Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022
Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Nghi quyết bầu chủ tịch  HĐQT 2022 - 2027 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng Nghi quyết bầu chủ tịch HĐQT 2022 - 2027 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Nghi quyết bầu chủ tịch HĐQT 2022 - 2027 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Nghị  quyết ĐHĐCĐ năm 2022 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon