Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Đại hội cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022
04/03/2022 - 3:10 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo ngày đăng  ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Biên  bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
23/04/2021 - 11:00 AMHabeco - Hải Phòng
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
23/04/2021 - 10:55 AMHabeco - Hải Phòng
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021
Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021
12/04/2021 - 9:53 AMHabeco - Hải Phòng
Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính năm 2020
Báo cáo tài chính năm 2020
09/04/2021 - 1:39 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
09/04/2021 - 1:33 PMHabeco - Hải Phòng
Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
01/04/2021 - 4:35 PMHabeco - Hải Phòng
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2021
Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2021
01/04/2021 - 11:18 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo SXKD năm 2020 và phương hướng 2021
Báo cáo SXKD năm 2020 và phương hướng 2021
01/04/2021 - 11:11 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021
Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021
01/04/2021 - 11:08 AMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon