Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Đại hội cổ đông

Mẫu sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT
31/03/2021 - 4:59 PMHabeco - Hải Phòng
Mẫu sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT
Mẫu sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Mẫu phiếu đề cử, ứng cử thành viên BKS
Mẫu phiếu đề cử, ứng cử thành viên BKS
31/03/2021 - 4:56 PMHabeco - Hải Phòng
Mẫu phiếu đề cử, ứng cử thành viên BKS Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Mẫu phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
Mẫu phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
31/03/2021 - 4:54 PMHabeco - Hải Phòng
Mẫu phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Mẫu văn bản họp nhóm cổ đông
Mẫu văn bản họp nhóm cổ đông
31/03/2021 - 4:49 PMHabeco - Hải Phòng
Mẫu văn bản họp nhóm cổ đông Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS
Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS
31/03/2021 - 4:46 PMHabeco - Hải Phòng
Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2021
Quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2021
31/03/2021 - 4:44 PMHabeco - Hải Phòng
Quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS
Tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS
31/03/2021 - 5:15 PMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020
Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020
31/03/2021 - 4:38 PMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
31/03/2021 - 4:35 PMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình ban hành quy chế Hội đồng quản trị
Tờ trình ban hành quy chế Hội đồng quản trị
31/03/2021 - 4:33 PMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình ban hành quy chế Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

CBCNV Công ty diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021 CBCNV Công ty diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021
Cán bộ công nhân viên Công ty habeco - Hải Phòng diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021
CBCNV Công ty tập huấn kiến thức PCCC CBCNV Công ty tập huấn kiến thức PCCC
Cán bộ công nhân viên Công ty Habeco - Hải Phòng tập huấn kiến thức PCCC năm 2021
 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng tham gia hiến máu tình nguyện Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng tham gia hiến máu tình nguyện
Chi bộ, Ban lãnh đạo, người lao động Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện tại Viện huyết học truyền máu trung ương
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021 Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2021 Báo cáo tài chính quý I năm 2021
Báo cáo tài chính quý I năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021 Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021
Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon