Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Đại hội cổ đông

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021
01/04/2021 - 9:03 AMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021
Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS
Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS
01/04/2021 - 8:55 AMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty
Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty
01/04/2021 - 9:32 AMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ
Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ
01/04/2021 - 8:46 AMHabeco - Hải Phòng
Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Dự thảo Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Dự thảo Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
01/04/2021 - 9:21 AMHabeco - Hải Phòng
Dự thảo Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Các điểm sửa đổi của Điều lệ Công ty
Các điểm sửa đổi của Điều lệ Công ty
01/04/2021 - 8:33 AMHabeco - Hải Phòng
Các điểm sửa đổi của Điều lệ Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Các điểm sửa đổi của Quy chế quản trị năm 2021
Các điểm sửa đổi của Quy chế quản trị năm 2021
01/04/2021 - 8:30 AMHabeco - Hải Phòng
Các điểm sửa đổi của Quy chế quản trị năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
31/03/2021 - 8:30 PMHabeco - Hải Phòng
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
31/03/2021 - 9:25 AMHabeco - Hải Phòng
Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
31/03/2021 - 9:26 AMHabeco - Hải Phòng
Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon