Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Đại hội cổ đông

Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021
12/04/2021 - 9:53 AMHabeco - Hải Phòng
Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021
Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính năm 2020
Báo cáo tài chính năm 2020
09/04/2021 - 1:39 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
09/04/2021 - 1:33 PMHabeco - Hải Phòng
Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
01/04/2021 - 4:35 PMHabeco - Hải Phòng
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2021
Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2021
01/04/2021 - 11:18 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo SXKD năm 2020 và phương hướng 2021
Báo cáo SXKD năm 2020 và phương hướng 2021
01/04/2021 - 11:11 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021
Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021
01/04/2021 - 11:08 AMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021
Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021
01/04/2021 - 9:03 AMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS
Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS
01/04/2021 - 8:55 AMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty
Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty
01/04/2021 - 9:32 AMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

Tour du lịch nghỉ mát 2024 Công ty CP HABECO - Hải Phòng Tour du lịch nghỉ mát 2024 Công ty CP HABECO - Hải Phòng
Tour du lịch nghỉ mát 2024 Công ty CP HABECO - Hải Phòng
240528 TB34 mời Chào hàng cạnh tranh máy phát điện 500KVA 240528 TB34 mời Chào hàng cạnh tranh máy phát điện 500KVA
240528 TB34 mời Chào hàng cạnh tranh máy phát điện 500KVA
TB mời CHCT Tư vấn xử lý nước thải và cấp Giấy phép môi trường TB mời CHCT Tư vấn xử lý nước thải và cấp Giấy phép môi trường
TB mời CHCT Tư vấn xử lý nước thải và cấp Giấy phép môi trường
TB mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần TB mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
TB mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
TB thay đổi nhân sự thành viên HĐQT TB thay đổi nhân sự thành viên HĐQT
TB thay đổi nhân sự thành viên HĐQT
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon