Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Đại hội cổ đông

Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
31/03/2021 - 9:26 AMHabeco - Hải Phòng
Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty
Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty
31/03/2021 - 5:11 PMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Mẫu xác nhận tham dự  ĐHĐCĐ thường niên năm  2021
Mẫu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
31/03/2021 - 5:04 PMHabeco - Hải Phòng
Mẫu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Mẫu sơ yếu lí lịch thành viên BKS
Mẫu sơ yếu lí lịch thành viên BKS
31/03/2021 - 5:14 PMHabeco - Hải Phòng
Mẫu sơ yếu lí lịch thành viên BKS Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Mẫu sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT
Mẫu sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT
31/03/2021 - 4:59 PMHabeco - Hải Phòng
Mẫu sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Mẫu phiếu đề cử, ứng cử thành viên BKS
Mẫu phiếu đề cử, ứng cử thành viên BKS
31/03/2021 - 4:56 PMHabeco - Hải Phòng
Mẫu phiếu đề cử, ứng cử thành viên BKS Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Mẫu phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
Mẫu phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
31/03/2021 - 4:54 PMHabeco - Hải Phòng
Mẫu phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Mẫu văn bản họp nhóm cổ đông
Mẫu văn bản họp nhóm cổ đông
31/03/2021 - 4:49 PMHabeco - Hải Phòng
Mẫu văn bản họp nhóm cổ đông Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS
Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS
31/03/2021 - 4:46 PMHabeco - Hải Phòng
Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2021
Quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2021
31/03/2021 - 4:44 PMHabeco - Hải Phòng
Quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19
Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội
Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022 Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022
Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Nghi quyết bầu chủ tịch  HĐQT 2022 - 2027 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng Nghi quyết bầu chủ tịch HĐQT 2022 - 2027 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Nghi quyết bầu chủ tịch HĐQT 2022 - 2027 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Nghị  quyết ĐHĐCĐ năm 2022 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon