Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Công bố thông tin

Thông báo mất sổ sở hữu cổ phần
Thông báo mất sổ sở hữu cổ phần
30/12/2022 - 6:08 PMAdmin
Thông báo về việc mất sổ chứng nhận cổ phần của Cổ đông Lê Văn Hiếu
Giả trình lợi nhuận quý III năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Giả trình lợi nhuận quý III năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
18/10/2022 - 6:08 PMHabeco - Hải Phòng
Giả trình lợi nhuận quý III năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm  2022
Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2022
11/08/2022 - 6:08 PMHabeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Giả trình lợi nhuận quý II năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Giả trình lợi nhuận quý II năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
19/07/2022 - 3:16 PMHabeco - Hải Phòng
Giả trình lợi nhuận quý II năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II  Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
19/07/2022 - 3:22 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm  2022
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2022
19/07/2022 - 3:45 PMHabeco - Hải Phòng
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Công bố Hợp đồng kiểm toán năm 2022
Công bố Hợp đồng kiểm toán năm 2022
28/06/2022 - 8:40 AMHabeco - Hải Phòng
Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022
Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022
17/05/2022 - 6:08 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận quý I năm  2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận quý I năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
15/04/2022 - 8:40 AMHabeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận quý I năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon