Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Công bố thông tin

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022
17/05/2022 - 4:42 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận năm 2021
Giải trình lợi nhuận năm 2021
28/02/2022 - 8:57 AMHabeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Danh sách cổ đông lớn cổ đông nhà nước
Danh sách cổ đông lớn cổ đông nhà nước
24/01/2022 - 11:22 AMHabeco - Hải Phòng
Danh sách cổ đông lớn cổ đông nhà nước Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tình hình quản trị năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị năm 2021
20/01/2022 - 11:17 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Giả trình lợi nhuận quý 4 năm 2021
Giả trình lợi nhuận quý 4 năm 2021
20/01/2022 - 11:50 AMAdmin
Giả trình lợi nhuận quý 4 năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận quý III năm 2021
Giải trình lợi nhuận quý III năm 2021
18/10/2021 - 10:48 AMHabeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận quý III năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận 6 tháng năm 2021
Giải trình lợi nhuận 6 tháng năm 2021
12/08/2021 - 8:53 AMHabeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận 6 tháng năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2021
Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2021
27/07/2021 - 8:43 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Danh sách cổ đông lớn cổ đông nhà nước năm 2021
Danh sách cổ đông lớn cổ đông nhà nước năm 2021
21/07/2021 - 8:52 AMHabeco - Hải Phòng
Danh sách cổ đông lớn cổ đông nhà nước năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận quý 2 năm 2021
Giải trình lợi nhuận quý 2 năm 2021
15/07/2021 - 1:39 PMHabeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận quý 2 năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19
Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội
Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022 Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022
Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Nghi quyết bầu chủ tịch  HĐQT 2022 - 2027 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng Nghi quyết bầu chủ tịch HĐQT 2022 - 2027 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Nghi quyết bầu chủ tịch HĐQT 2022 - 2027 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Nghị  quyết ĐHĐCĐ năm 2022 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon