Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Công bố thông tin

Biên bản bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
23/04/2021 - 11:07 AMHabeco - Hải Phòng
Biên bản bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
Biên bản bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Nghị quyết  về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nghị quyết về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
23/04/2021 - 11:02 AMHabeco - Hải Phòng
Nghị quyết về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021
13/04/2021 - 5:06 PMHabeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2020
Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2020
02/03/2021 - 8:41 AMHabeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo quản trị năm 2020
Báo cáo quản trị năm 2020
30/01/2021 - 3:39 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo quản trị Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng năm 2020
Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2021
Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2021
30/01/2021 - 3:52 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
16/12/2020 - 3:48 PMHabeco - Hải Phòng
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng quyết định bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng
Thông báo giải trình lợi nhuận quý III năm 2020
Thông báo giải trình lợi nhuận quý III năm 2020
02/11/2020 - 9:19 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo giải trình lợi nhuận quý III năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2020
Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2020
02/11/2020 - 3:23 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo hợp đồng kiểm toán năm 2020
Thông báo hợp đồng kiểm toán năm 2020
02/11/2020 - 9:22 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo hợp đồng kiểm toán năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
CBCNV Công ty diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021 CBCNV Công ty diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021
Cán bộ công nhân viên Công ty habeco - Hải Phòng diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021
CBCNV Công ty tập huấn kiến thức PCCC CBCNV Công ty tập huấn kiến thức PCCC
Cán bộ công nhân viên Công ty Habeco - Hải Phòng tập huấn kiến thức PCCC năm 2021
Quy chế quản trị nội bộ năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng Quy chế quản trị nội bộ năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quy chế quản trị nội bộ năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon