Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Công bố thông tin

Báo cáo quản trị năm 2020
30/01/2021 - 3:39 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo quản trị năm 2020
Báo cáo quản trị Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng năm 2020
Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2021
Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2021
30/01/2021 - 3:52 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
16/12/2020 - 3:48 PMHabeco - Hải Phòng
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng quyết định bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng
Thông báo giải trình lợi nhuận quý III năm 2020
Thông báo giải trình lợi nhuận quý III năm 2020
02/11/2020 - 9:19 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo giải trình lợi nhuận quý III năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2020
Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2020
02/11/2020 - 3:23 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo hợp đồng kiểm toán năm 2020
Thông báo hợp đồng kiểm toán năm 2020
02/11/2020 - 9:22 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo hợp đồng kiểm toán năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo thay đổi nhân sự kế toán trưởng
Thông báo thay đổi nhân sự kế toán trưởng
02/11/2020 - 9:22 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo thay đổi nhân sự kế toán trưởng Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo giải trình lợi nhuận sau thuế quý II năm 2020
Thông báo giải trình lợi nhuận sau thuế quý II năm 2020
02/11/2020 - 9:23 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo giải trình lợi nhuận sau thuế quý II năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo ngày đăng ký xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán lần 2
Thông báo ngày đăng ký xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán lần 2
02/11/2020 - 9:23 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo ngày đăng ký xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán lần 2 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự  họp ĐHĐCĐ năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2020
01/11/2020 - 9:24 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng tham gia hiến máu tình nguyện Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng tham gia hiến máu tình nguyện
Chi bộ, Ban lãnh đạo, người lao động Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện tại Viện huyết học truyền máu trung ương
Khóa đào tạo tổ trưởng, ca trưởng sản xuất Khóa đào tạo tổ trưởng, ca trưởng sản xuất
Khóa đào tạo tổ trưởng, ca trưởng sản xuất Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Khóa  đào tạo chương trình nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng Khóa đào tạo chương trình nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng
Khóa đào tạo chương trình nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng dành cho cán bộ quản lý Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo quản trị năm 2020 Báo cáo quản trị năm 2020
Báo cáo quản trị Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng năm 2020
Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2021 Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2021
Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 Báo cáo tài chính quý IV năm 2020
Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon