Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Công bố thông tin

Giả trình lợi nhuận quý II năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
19/07/2022 - 3:16 PMHabeco - Hải Phòng
Giả trình lợi nhuận quý II năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Giả trình lợi nhuận quý II năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II  Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
19/07/2022 - 3:22 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm  2022
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2022
19/07/2022 - 3:45 PMHabeco - Hải Phòng
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Công bố Hợp đồng kiểm toán năm 2022
Công bố Hợp đồng kiểm toán năm 2022
28/06/2022 - 8:40 AMHabeco - Hải Phòng
Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022
17/05/2022 - 5:31 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận quý I năm  2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận quý I năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
15/04/2022 - 8:40 AMHabeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận quý I năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận năm 2021
Giải trình lợi nhuận năm 2021
28/02/2022 - 8:57 AMHabeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Danh sách cổ đông lớn cổ đông nhà nước
Danh sách cổ đông lớn cổ đông nhà nước
24/01/2022 - 11:22 AMHabeco - Hải Phòng
Danh sách cổ đông lớn cổ đông nhà nước Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tình hình quản trị năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị năm 2021
20/01/2022 - 11:17 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Giả trình lợi nhuận quý 4 năm 2021
Giả trình lợi nhuận quý 4 năm 2021
20/01/2022 - 11:50 AMAdmin
Giả trình lợi nhuận quý 4 năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19
Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội
Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 Công tyy cổ phần HABECO - HẢI PHÒNG
Giả trình lợi nhuận quý II năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng Giả trình lợi nhuận quý II năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Giả trình lợi nhuận quý II năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II  Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng Báo cáo tài chính quý II Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon