Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Đại hội cổ đông

Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ
01/04/2021 - 8:46 AMHabeco - Hải Phòng
Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ
Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Dự thảo Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Dự thảo Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
01/04/2021 - 9:21 AMHabeco - Hải Phòng
Dự thảo Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Các điểm sửa đổi của Điều lệ Công ty
Các điểm sửa đổi của Điều lệ Công ty
01/04/2021 - 8:33 AMHabeco - Hải Phòng
Các điểm sửa đổi của Điều lệ Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Các điểm sửa đổi của Quy chế quản trị năm 2021
Các điểm sửa đổi của Quy chế quản trị năm 2021
01/04/2021 - 8:30 AMHabeco - Hải Phòng
Các điểm sửa đổi của Quy chế quản trị năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
31/03/2021 - 8:30 PMHabeco - Hải Phòng
Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
31/03/2021 - 9:25 AMHabeco - Hải Phòng
Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
31/03/2021 - 9:26 AMHabeco - Hải Phòng
Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty
Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty
31/03/2021 - 5:11 PMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Mẫu xác nhận tham dự  ĐHĐCĐ thường niên năm  2021
Mẫu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
31/03/2021 - 5:04 PMHabeco - Hải Phòng
Mẫu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Mẫu sơ yếu lí lịch thành viên BKS
Mẫu sơ yếu lí lịch thành viên BKS
31/03/2021 - 5:14 PMHabeco - Hải Phòng
Mẫu sơ yếu lí lịch thành viên BKS Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

Tour du lịch nghỉ mát 2024 Công ty CP HABECO - Hải Phòng Tour du lịch nghỉ mát 2024 Công ty CP HABECO - Hải Phòng
Tour du lịch nghỉ mát 2024 Công ty CP HABECO - Hải Phòng
240528 TB34 mời Chào hàng cạnh tranh máy phát điện 500KVA 240528 TB34 mời Chào hàng cạnh tranh máy phát điện 500KVA
240528 TB34 mời Chào hàng cạnh tranh máy phát điện 500KVA
TB mời CHCT Tư vấn xử lý nước thải và cấp Giấy phép môi trường TB mời CHCT Tư vấn xử lý nước thải và cấp Giấy phép môi trường
TB mời CHCT Tư vấn xử lý nước thải và cấp Giấy phép môi trường
TB mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần TB mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
TB mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
TB thay đổi nhân sự thành viên HĐQT TB thay đổi nhân sự thành viên HĐQT
TB thay đổi nhân sự thành viên HĐQT
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon