Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Đại hội cổ đông

Tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS
31/03/2021 - 5:15 PMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS
Tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020
Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020
31/03/2021 - 4:38 PMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
31/03/2021 - 4:35 PMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình ban hành quy chế Hội đồng quản trị
Tờ trình ban hành quy chế Hội đồng quản trị
31/03/2021 - 4:33 PMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình ban hành quy chế Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình ban hành quy chế Ban kiểm soát
Tờ trình ban hành quy chế Ban kiểm soát
31/03/2021 - 4:30 PMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình ban hành quy chế Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2021
Báo cáo Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2021
31/03/2021 - 4:13 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
31/03/2021 - 1:40 PMHabeco - Hải Phòng
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
09/03/2021 - 2:24 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
09/03/2021 - 4:05 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2020 phần 2
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2020 phần 2
02/11/2020 - 9:20 AMHabeco - Hải Phòng
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2020 phần 2 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19
Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội
Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022 Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022
Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Nghi quyết bầu chủ tịch  HĐQT 2022 - 2027 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng Nghi quyết bầu chủ tịch HĐQT 2022 - 2027 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Nghi quyết bầu chủ tịch HĐQT 2022 - 2027 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Nghị  quyết ĐHĐCĐ năm 2022 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon