Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Đại hội cổ đông

Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty
31/03/2021 - 5:11 PMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty
Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Mẫu xác nhận tham dự  ĐHĐCĐ thường niên năm  2021
Mẫu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
31/03/2021 - 5:04 PMHabeco - Hải Phòng
Mẫu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Mẫu sơ yếu lí lịch thành viên BKS
Mẫu sơ yếu lí lịch thành viên BKS
31/03/2021 - 5:14 PMHabeco - Hải Phòng
Mẫu sơ yếu lí lịch thành viên BKS Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Mẫu sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT
Mẫu sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT
31/03/2021 - 4:59 PMHabeco - Hải Phòng
Mẫu sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Mẫu phiếu đề cử, ứng cử thành viên BKS
Mẫu phiếu đề cử, ứng cử thành viên BKS
31/03/2021 - 4:56 PMHabeco - Hải Phòng
Mẫu phiếu đề cử, ứng cử thành viên BKS Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Mẫu phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
Mẫu phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
31/03/2021 - 4:54 PMHabeco - Hải Phòng
Mẫu phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Mẫu văn bản họp nhóm cổ đông
Mẫu văn bản họp nhóm cổ đông
31/03/2021 - 4:49 PMHabeco - Hải Phòng
Mẫu văn bản họp nhóm cổ đông Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS
Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS
31/03/2021 - 4:46 PMHabeco - Hải Phòng
Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2021
Quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2021
31/03/2021 - 4:44 PMHabeco - Hải Phòng
Quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS
Tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS
31/03/2021 - 5:15 PMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon