Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn
10/05/2023 - 1:35 PMpkt 344 Lượt xem

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG

Vào lúc 09h ngày 25/4/2023, Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Hội trường Công ty, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Tới tham dự và chỉ đạo Đại Hội có sự hiện diện của Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Nguyễn Hoàng Giang - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty, Bà Quách Thị Thu Huyền - Ủy viên HĐQT Công ty,  cùng 35 cổ đông đại điện cho 13.540.679  Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,63% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng. Sau đây là một số nội dung chính trong Đại hội.

HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022

Năm 2022 kinh tế toàn cầu trải qua một cuộc suy thoái trên diện rộng và mạnh hơn dự kiến, lạm phát toàn cầu tăng cao chưa từng thấy trong vài thập kỷ qua, tăng từ 4,7% vào năm 2021 lên 8,8% vào năm 2022. Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng vẫn tăng trưởng ổn định và vượt mục tiêu lợi nhuận đề ra. Doanh thu 559,87 tỷ đồng (-4%). Lợi nhận trước thuế đạt 19,47 tỷ đồng (+173%). Lợi nhuận sau thuế 15,51 tỷ đồng (174%).

Ban Lãnh đạo đã triển khai kế hoạch SXKD đúng trọng điểm theo đúng định hướng, cân bằng 3 yếu tố chất lượng, năng suất, tiêu hao. Về chất lượng Công ty luôn nằm nhóm trên trong hệ thống HABECO. Năng suất dây chuyền bia lon năm 2022 đã vượt năng suất bình quân năm 2021 là 8,8%. Về tiêu hao Công ty đã linh hoạt trong việc điều chỉnh với mục tiêu đảm bảo chất lượng và tiết kiệm hơn nữa.

 ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023

Năm 2023 bên cạnh kỳ vọng tăng trưởng tiêu thụ đồ uống của khách du lịch nước ngoài do Trung Quốc mở cửa trở lại là những dự báo về nhu cầu tiêu thụ  bia có thể giảm do áp lực giảm chi tiêu của người tiêu dùng trong nước. Tình trạng thiếu nguồn cung đang đẩy giá Malt lên cao (nguyên liệu chính chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành) cũng tạo áp lực cho việc tăng giá bán bia và ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ. Thị trường bia sẽ tiếp tục cạnh tranh khốc liệt khi các thương hiệu lớn ngày càng thực hiện các động thái để mở rộng thị trường. Thị hiếu người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển dịch sang phân khúc các sản phẩm cao cấp như bia thủ công hay bia nhập khẩu. Nhận thức rõ những thách thức và cơ hội phía trước, HĐQT và Ban điều hành thống nhất định hướng các nhiệm vụ quan trọng sau:

  • Hoàn thành 100% nhiệm vụ SXKD được HABECO (Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội) giao cho.
  • Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý chất lượng sản phẩm, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng của Tổng Công ty nhằm đưa hoạt động sản xuất vào nề nếp, khoa học, đảm bảo 100% sản lượng sản phẩm sản xuất đạt yêu cầu chất lượng như quy định. Nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
  •  Tiếp tục phát triển thương hiệu, khai thác lợi thế: Thương Hiệu Quốc gia, “Gìn Giữ Tinh Hoa Nâng Tầm Vị Thế”, “Một Nét Văn Hóa Hà Nội” của các thương hiệu tại phân khúc phổ thông của HABECO. Trong đó, tập trung gia tăng giá trị thương hiệu thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp. Chú trọng áp dụng các giải pháp công nghệ mới nhằm giảm tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu, tăng tỷ lệ thu hồi, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
  • Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành được quy định trong Điều lệ Công ty. Nâng cao năng lực quản trị của các thành viên, phân công phân nhiệm và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.
  • Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm Luật pháp, chế độ kế toán tài chính, phấn đấu có cổ tức cho các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

   Bên cạnh định hướng năm 2023, Chủ tịch HĐQT còn chỉ ra các điểm cầu lưu ý như sau:

Với áp lực từ việc tăng giá NVL, lạm phát, tác động của Luật phòng chống tác hại bia rượu của Chính Phủ (Nghị định Số: 100/2019/NĐ-CP) thì thị trường Bia năm 2023 sẽ báo hiệu 1 năm nhiều thách thức. Công ty cần chuẩn bị thật tốt nhân sự, hệ thống máy móc, công nghệ ... để sẵn sàng đáp ứng được ngay việc sản xuất khi tín hiệu thị trường tốt hơn.

HABECO nhìn thấy tác động của nền kinh tế phụ thuộc vào khách hàng, khi khách hàng điều chỉnh hành vi tiêu dùng sẽ giảm được tác động của (Nghị định Số: 100/2019/NĐ-CP). Khi đó Công ty cần đáp ứng thật tốt nhu cầu của thị trường, và đó là cơ hội để vượt qua các khó khăn năm nay.

Để làm việc tốt hơn cần tập trung vào mục tiêu nguồn nhân lực, xây dựng Công ty là mái nhà chung, nơi làm việc mà người lao động cảm thấy hạnh phúc, tự hào, cải thiện sự gắn kết. Công ty đang cải thiện hơn nữa điều kiện làm việc cho người lao động, không chỉ về lương thưởng mà còn về phúc lợi.

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

Trong quá trình diễn ra Đại hội, Ban Chủ tạo đã giải đáp các thắc mắc của Cổ đông một cách thảo đáng, Cổ đông đều nhất trí với các giải đáp của đoàn chủ tịch. Đại hội đồng ý và không có ý kiến, yêu cầu giải trình thêm.

Đại hội đã miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và Bầu cử 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2023-2028)

BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trình Đại hội thông qua.

   Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí phê duyệt toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 %; Không tán thành:0 %; Không có ý kiến:0 %.

Chủ tọa phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2023.

 

Tin liên quan

Tài liệu ĐHĐCĐ 2024 Tài liệu ĐHĐCĐ 2024
Tài liệu ĐHĐCĐ 2024
Hồ sơ xác nhận dự họp ĐHCĐ thường niên 2024 Hồ sơ xác nhận dự họp ĐHCĐ thường niên 2024
Hồ sơ xác nhận dự họp ĐHCĐ thường niên 2024
Thư mời họp và chương trình ĐHCĐ thường niên 2024 Thư mời họp và chương trình ĐHCĐ thường niên 2024
Thư mời họp và chương trình ĐHCĐ thường niên 2024
Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ 2024 Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ 2024
Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ 2024
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2024 Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2024
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2024
Điều lệ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Điều lệ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Điều lệ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
BB họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 BB họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
BB họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Tài liệu họp ĐHDCD 2023 HHP Tài liệu họp ĐHDCD 2023 HHP
Tài liệu họp ĐHDCD 2023 HHP

Chia sẻ bài viết: Bình luận:


Công trình Đoàn Thanh niên HABECO Hải Phòng Công trình Đoàn Thanh niên HABECO Hải Phòng
Công trình Đoàn Thanh niên HABECO Hải Phòng
Tổ chức tập huấn và thực tập phương án PCCC năm 2024 Tổ chức tập huấn và thực tập phương án PCCC năm 2024
Tổ chức tập huấn và thực tập phương án PCCC năm 2024
TB mời CHCT Gói men thải 2024 TB mời CHCT Gói men thải 2024
TB mời CHCT Gói men thải 2024
Báo cáo tài chính Quý I năm 2024 Báo cáo tài chính Quý I năm 2024
Báo cáo tài chính Quý I năm 2024
Tài liệu ĐHĐCĐ 2024 Tài liệu ĐHĐCĐ 2024
Tài liệu ĐHĐCĐ 2024
Báo cáo thường niên 2023 Báo cáo thường niên 2023
Báo cáo thường niên 2023
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon