Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2019
01/11/2020 - 9:27 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính năm 2019
Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý IV năm 2019
Báo cáo tài chính quý IV năm 2019
01/11/2020 - 8:40 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo  cáo tài chính quý III năm 2019
Báo cáo tài chính quý III năm 2019
01/11/2020 - 3:03 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2019 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II năm 2019
Báo cáo tài chính quý II năm 2019
01/11/2020 - 2:32 PMBáo cáo tài chính quý II năm 2019
Báo cáo tài chính quý II năm 2019 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2019
Báo cáo tài chính quý I năm 2019
01/11/2020 - 2:10 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2019 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính năm 2018
Báo cáo tài chính năm 2018
31/10/2020 - 10:58 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý IV năm 2018
Báo cáo tài chính quý IV năm 2018
31/10/2020 - 3:46 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2018
Báo cáo tài chính quý III năm 2018
31/10/2020 - 3:41 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2018 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II năm 2018
Báo cáo tài chính quý II năm 2018
31/10/2020 - 3:13 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II năm 2018 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2018
Báo cáo tài chính quý I năm 2018
31/10/2020 - 2:04 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2018 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

Công trình Đoàn Thanh niên HABECO Hải Phòng Công trình Đoàn Thanh niên HABECO Hải Phòng
Công trình Đoàn Thanh niên HABECO Hải Phòng
Tổ chức tập huấn và thực tập phương án PCCC năm 2024 Tổ chức tập huấn và thực tập phương án PCCC năm 2024
Tổ chức tập huấn và thực tập phương án PCCC năm 2024
TB mời CHCT Gói men thải 2024 TB mời CHCT Gói men thải 2024
TB mời CHCT Gói men thải 2024
Báo cáo tài chính Quý I năm 2024 Báo cáo tài chính Quý I năm 2024
Báo cáo tài chính Quý I năm 2024
Tài liệu ĐHĐCĐ 2024 Tài liệu ĐHĐCĐ 2024
Tài liệu ĐHĐCĐ 2024
Báo cáo thường niên 2023 Báo cáo thường niên 2023
Báo cáo thường niên 2023
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon