Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý III năm 2018
31/10/2020 - 3:41 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2018
Báo cáo tài chính quý III năm 2018 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II năm 2018
Báo cáo tài chính quý II năm 2018
31/10/2020 - 3:13 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II năm 2018 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2018
Báo cáo tài chính quý I năm 2018
31/10/2020 - 2:04 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2018 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017
31/10/2020 - 10:55 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý IV năm 2017
Báo cáo tài chính quý IV năm 2017
31/10/2020 - 1:32 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2017
Báo cáo tài chính quý III năm 2017
31/10/2020 - 1:25 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017
31/10/2020 - 10:53 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II năm  2017
Báo cáo tài chính quý II năm 2017
31/10/2020 - 10:51 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2017
Báo cáo tài chính quý I năm 2017
31/10/2020 - 10:38 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016
31/10/2020 - 10:52 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19
Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội
Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022 Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022
Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Nghi quyết bầu chủ tịch  HĐQT 2022 - 2027 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng Nghi quyết bầu chủ tịch HĐQT 2022 - 2027 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Nghi quyết bầu chủ tịch HĐQT 2022 - 2027 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Nghị  quyết ĐHĐCĐ năm 2022 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon