Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2018
31/10/2020 - 10:58 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính năm 2018
Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý IV năm 2018
Báo cáo tài chính quý IV năm 2018
31/10/2020 - 3:46 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2018
Báo cáo tài chính quý III năm 2018
31/10/2020 - 3:41 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2018 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II năm 2018
Báo cáo tài chính quý II năm 2018
31/10/2020 - 3:13 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II năm 2018 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2018
Báo cáo tài chính quý I năm 2018
31/10/2020 - 2:04 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2018 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017
31/10/2020 - 10:55 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý IV năm 2017
Báo cáo tài chính quý IV năm 2017
31/10/2020 - 1:32 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2017
Báo cáo tài chính quý III năm 2017
31/10/2020 - 1:25 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017
31/10/2020 - 10:53 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II năm  2017
Báo cáo tài chính quý II năm 2017
31/10/2020 - 10:51 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19
Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội
Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Giả trình lợi nhuận quý III năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng Giả trình lợi nhuận quý III năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Giả trình lợi nhuận quý III năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2022 Báo cáo tài chính quý III năm 2022
Báo cáo tài chính quý III năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm  2022 Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2022
Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon