Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017
31/10/2020 - 1:32 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý IV năm 2017
Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2017
Báo cáo tài chính quý III năm 2017
31/10/2020 - 1:25 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017
31/10/2020 - 10:53 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II năm  2017
Báo cáo tài chính quý II năm 2017
31/10/2020 - 10:51 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2017
Báo cáo tài chính quý I năm 2017
31/10/2020 - 10:38 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016
31/10/2020 - 10:52 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý IV năm 2016
Báo cáo tài chính quý IV năm 2016
31/10/2020 - 9:40 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2016
Báo cáo tài chính quý III năm 2016
31/10/2020 - 9:57 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2016 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II năm 2016
Báo cáo tài chính quý II năm 2016
31/10/2020 - 9:25 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II năm 2016 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2016
Báo cáo tài chính quý I năm 2016
31/10/2020 - 9:22 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2016 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

TB mời chào giá cạnh tranh Gói bán bã Malt, bụi Malt gạo, men thải và phế liệu năm 2024 TB mời chào giá cạnh tranh Gói bán bã Malt, bụi Malt gạo, men thải và phế liệu năm 2024
TB mời chào giá cạnh tranh Gói bán bã Malt, bụi Malt gạo, men thải và phế liệu năm 2024
TB mời cháo giá cạnh tranh Gói mua nguyên vật liệu, hóa chất năm 2024 TB mời cháo giá cạnh tranh Gói mua nguyên vật liệu, hóa chất năm 2024
TB mời cháo giá cạnh tranh Gói mua nguyên vật liệu, hóa chất năm 2024
TB mời chào giá cạnh tranh Gói vật tư phụ, bốc xếp, vệ sinh môi trường 2024 TB mời chào giá cạnh tranh Gói vật tư phụ, bốc xếp, vệ sinh môi trường 2024
TB mời chào giá cạnh tranh Gói vật tư phụ, bốc xếp, vệ sinh môi trường 2024
Giải trình LNST Quý 3 năm 2023 Giải trình LNST Quý 3 năm 2023
Giải trình LNST Quý 3 năm 2023
BCTC Quý 3 năm 2023 BCTC Quý 3 năm 2023
BCTC Quý 3 năm 2023
Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon