Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý III năm 2021
18/10/2021 - 10:42 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2021
Báo cáo tài chính quý III năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021
12/08/2021 - 8:48 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II năm 2021
Báo cáo tài chính quý II năm 2021
15/07/2021 - 2:01 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2021
Báo cáo tài chính quý I năm 2021
13/04/2021 - 5:04 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính năm 2020
Báo cáo tài chính năm 2020
02/03/2021 - 8:33 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty cổ phần Habeco- Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý IV năm 2020
Báo cáo tài chính quý IV năm 2020
20/01/2021 - 1:53 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2020
Báo cáo tài chính quý III năm 2020
02/11/2020 - 9:19 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
 Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020
02/11/2020 - 9:21 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II năm 2020
Báo cáo tài chính quý II năm 2020
02/11/2020 - 9:23 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2020
Báo cáo tài chính quý I năm 2020
01/11/2020 - 9:26 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

Công trình Đoàn Thanh niên HABECO Hải Phòng Công trình Đoàn Thanh niên HABECO Hải Phòng
Công trình Đoàn Thanh niên HABECO Hải Phòng
Tổ chức tập huấn và thực tập phương án PCCC năm 2024 Tổ chức tập huấn và thực tập phương án PCCC năm 2024
Tổ chức tập huấn và thực tập phương án PCCC năm 2024
TB mời CHCT Gói men thải 2024 TB mời CHCT Gói men thải 2024
TB mời CHCT Gói men thải 2024
Báo cáo tài chính Quý I năm 2024 Báo cáo tài chính Quý I năm 2024
Báo cáo tài chính Quý I năm 2024
Tài liệu ĐHĐCĐ 2024 Tài liệu ĐHĐCĐ 2024
Tài liệu ĐHĐCĐ 2024
Báo cáo thường niên 2023 Báo cáo thường niên 2023
Báo cáo thường niên 2023
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon