Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
31/03/2021 - 4:35 PMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình ban hành quy chế Hội đồng quản trị
Tờ trình ban hành quy chế Hội đồng quản trị
31/03/2021 - 4:33 PMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình ban hành quy chế Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tờ trình ban hành quy chế Ban kiểm soát
Tờ trình ban hành quy chế Ban kiểm soát
31/03/2021 - 4:30 PMHabeco - Hải Phòng
Tờ trình ban hành quy chế Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2021
Báo cáo Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2021
31/03/2021 - 4:13 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
31/03/2021 - 1:40 PMHabeco - Hải Phòng
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
19/03/2021 - 8:44 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo thường niên năm 2020
Báo cáo thường niên năm 2020
19/03/2021 - 9:05 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
09/03/2021 - 2:24 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
09/03/2021 - 4:05 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2020
Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2020
02/03/2021 - 8:41 AMHabeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

CBCNV Công ty diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021 CBCNV Công ty diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021
Cán bộ công nhân viên Công ty habeco - Hải Phòng diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021
CBCNV Công ty tập huấn kiến thức PCCC CBCNV Công ty tập huấn kiến thức PCCC
Cán bộ công nhân viên Công ty Habeco - Hải Phòng tập huấn kiến thức PCCC năm 2021
 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng tham gia hiến máu tình nguyện Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng tham gia hiến máu tình nguyện
Chi bộ, Ban lãnh đạo, người lao động Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện tại Viện huyết học truyền máu trung ương
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021 Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2021 Báo cáo tài chính quý I năm 2021
Báo cáo tài chính quý I năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021 Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021
Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon