Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính năm 2020
02/03/2021 - 8:33 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính năm 2020
Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty cổ phần Habeco- Hải Phòng
Báo cáo quản trị năm 2020
Báo cáo quản trị năm 2020
30/01/2021 - 3:39 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo quản trị Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng năm 2020
Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2021
Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2021
30/01/2021 - 3:52 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý IV năm 2020
Báo cáo tài chính quý IV năm 2020
20/01/2021 - 1:53 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
16/12/2020 - 3:48 PMHabeco - Hải Phòng
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng quyết định bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng
Thông báo giải trình lợi nhuận quý III năm 2020
Thông báo giải trình lợi nhuận quý III năm 2020
02/11/2020 - 9:19 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo giải trình lợi nhuận quý III năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2020
Báo cáo tài chính quý III năm 2020
02/11/2020 - 9:19 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý III năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2020
Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2020
02/11/2020 - 3:23 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2020 phần 2
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2020 phần 2
02/11/2020 - 9:20 AMHabeco - Hải Phòng
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2020 phần 2 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tài liệu  ĐHĐCĐ  năm 2020 phần 1
Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2020 phần 1
02/11/2020 - 9:21 AMHabeco - Hải Phòng
Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2020 phần 1 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

CBCNV Công ty diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021 CBCNV Công ty diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021
Cán bộ công nhân viên Công ty habeco - Hải Phòng diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021
CBCNV Công ty tập huấn kiến thức PCCC CBCNV Công ty tập huấn kiến thức PCCC
Cán bộ công nhân viên Công ty Habeco - Hải Phòng tập huấn kiến thức PCCC năm 2021
 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng tham gia hiến máu tình nguyện Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng tham gia hiến máu tình nguyện
Chi bộ, Ban lãnh đạo, người lao động Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện tại Viện huyết học truyền máu trung ương
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021 Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2021 Báo cáo tài chính quý I năm 2021
Báo cáo tài chính quý I năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021 Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021
Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon