Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Công bố thông tin

Thông báo ngày đăng ký xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán lần 2
02/11/2020 - 9:23 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo ngày đăng ký xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán lần 2
Thông báo ngày đăng ký xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán lần 2 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự  họp ĐHĐCĐ năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2020
01/11/2020 - 9:24 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo ngày đăng ký  xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán lần 1
Thông báo ngày đăng ký xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán lần 1
01/11/2020 - 9:24 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo ngày đăng ký xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán lần 1 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020
Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020
01/11/2020 - 9:25 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo Công văn Sở KHĐT chấp thuận gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020
Thông báo Công văn Sở KHĐT chấp thuận gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020
01/11/2020 - 9:25 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo Công văn Sở KHĐT chấp thuận gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo giải trình lợi nhuận quý I năm 2020
Thông báo giải trình lợi nhuận quý I năm 2020
01/11/2020 - 9:25 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo giải trình lợi nhuận quý I năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo giải trình lợi nhuận năm 2019
Thông báo giải trình lợi nhuận năm 2019
01/11/2020 - 9:27 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2019 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2019
Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2019
01/11/2020 - 3:27 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo thay đổi phó giám đốc
Thông báo thay đổi phó giám đốc
01/11/2020 - 9:28 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo thay đổi phó giám đốc Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo bổ nhiệm kế toán trưởng
Thông báo bổ nhiệm kế toán trưởng
01/11/2020 - 9:29 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

CBCNV Công ty diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021 CBCNV Công ty diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021
Cán bộ công nhân viên Công ty habeco - Hải Phòng diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021
CBCNV Công ty tập huấn kiến thức PCCC CBCNV Công ty tập huấn kiến thức PCCC
Cán bộ công nhân viên Công ty Habeco - Hải Phòng tập huấn kiến thức PCCC năm 2021
 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng tham gia hiến máu tình nguyện Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng tham gia hiến máu tình nguyện
Chi bộ, Ban lãnh đạo, người lao động Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện tại Viện huyết học truyền máu trung ương
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021 Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2021 Báo cáo tài chính quý I năm 2021
Báo cáo tài chính quý I năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021 Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021
Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon