Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Công bố thông tin

Thông báo giải trình lợi nhuận sau thuế quý IV năm 2019
01/11/2020 - 3:36 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo giải trình lợi nhuận sau thuế quý IV năm  2019
Thông báo giải trình lợi nhuận sau thuế quý IV năm 2019 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng xác nhận danh sách chứng khoán
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng xác nhận danh sách chứng khoán
01/11/2020 - 8:14 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng xác nhận danh sách chứng khoán
Thông báo giải trình lợi nhuận sau thuế quý III năm 2019
Thông báo giải trình lợi nhuận sau thuế quý III năm 2019
01/11/2020 - 3:05 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo giải trình lợi nhuận sau thuế quý III năm 2019 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
 Thông báo thay đổi kế toán trưởng
Thông báo thay đổi kế toán trưởng
01/11/2020 - 2:58 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo thay đổi kế toán trưởng Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng quyền cổ đông
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng quyền cổ đông
01/11/2020 - 9:29 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng quyền cổ đông Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
 Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lần 2
Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lần 2
01/11/2020 - 8:44 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lần 2 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
 Thông báo hợp đồng kiểm toán năm  2019
Thông báo hợp đồng kiểm toán năm 2019
01/11/2020 - 8:42 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo hợp đồng kiểm toán năm 2019 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
01/11/2020 - 2:39 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo giải trình lợi nhuận sau thuế quý II năm 2019
Thông báo giải trình lợi nhuận sau thuế quý II năm 2019
01/11/2020 - 2:35 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo giải trình lợi nhuận sau thuế quý II năm 2019 Công ty cổ phần Hải Phòng
Thông báo thay đổi nhân sự Ban giám đốc
Thông báo thay đổi nhân sự Ban giám đốc
01/11/2020 - 8:38 PMHabeco - Hải Phòng
Thông báo thay đổi nhân sự Ban giám đốc Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

CBCNV Công ty diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021 CBCNV Công ty diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021
Cán bộ công nhân viên Công ty habeco - Hải Phòng diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021
CBCNV Công ty tập huấn kiến thức PCCC CBCNV Công ty tập huấn kiến thức PCCC
Cán bộ công nhân viên Công ty Habeco - Hải Phòng tập huấn kiến thức PCCC năm 2021
 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng tham gia hiến máu tình nguyện Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng tham gia hiến máu tình nguyện
Chi bộ, Ban lãnh đạo, người lao động Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện tại Viện huyết học truyền máu trung ương
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021 Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2021 Báo cáo tài chính quý I năm 2021
Báo cáo tài chính quý I năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021 Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021
Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon