Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn
30/01/2021 - 3:52 PMHabeco - Hải Phòng 152 Lượt xem
Tải xuống
Tin liên quan

Biên bản bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 Biên bản bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
Biên bản bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Nghị quyết về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 Nghị quyết về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nghị quyết về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021 Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2020 Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2020
Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo quản trị năm 2020 Báo cáo quản trị năm 2020
Báo cáo quản trị Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng năm 2020
Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng quyết định bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng
Thông báo giải trình lợi nhuận quý III năm 2020 Thông báo giải trình lợi nhuận quý III năm 2020
Thông báo giải trình lợi nhuận quý III năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2020 Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2020
Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo hợp đồng kiểm toán năm 2020 Thông báo hợp đồng kiểm toán năm 2020
Thông báo hợp đồng kiểm toán năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo thay đổi nhân sự kế toán trưởng Thông báo thay đổi nhân sự kế toán trưởng
Thông báo thay đổi nhân sự kế toán trưởng Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
 • ,

 • Bình luận:


  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
  CBCNV Công ty diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021 CBCNV Công ty diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021
  Cán bộ công nhân viên Công ty habeco - Hải Phòng diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021
  CBCNV Công ty tập huấn kiến thức PCCC CBCNV Công ty tập huấn kiến thức PCCC
  Cán bộ công nhân viên Công ty Habeco - Hải Phòng tập huấn kiến thức PCCC năm 2021
  Quy chế quản trị nội bộ năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng Quy chế quản trị nội bộ năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
  Quy chế quản trị nội bộ năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
  Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
  Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
  Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
  Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
  Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
  Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
  0225.3667.163
  habecohaiphong.com.vn
  Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

   

  Gọi ngay: 0225.3667.163
  messenger icon zalo icon