Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn
11/08/2022 - 9:32 AMHabeco - Hải Phòng 163 Lượt xem
Tải xuống
Tin liên quan

Giả trình lợi nhuận quý III năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng Giả trình lợi nhuận quý III năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Giả trình lợi nhuận quý III năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Giả trình lợi nhuận quý II năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng Giả trình lợi nhuận quý II năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Giả trình lợi nhuận quý II năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng Báo cáo tài chính quý II Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2022 Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2022
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
Công bố Hợp đồng kiểm toán năm 2022 Công bố Hợp đồng kiểm toán năm 2022
Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận quý I năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng Giải trình lợi nhuận quý I năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận quý I năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022 Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022
Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận năm 2021 Giải trình lợi nhuận năm 2021
Giải trình lợi nhuận năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Danh sách cổ đông lớn cổ đông nhà nước Danh sách cổ đông lớn cổ đông nhà nước
Danh sách cổ đông lớn cổ đông nhà nước Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 Báo cáo tình hình quản trị năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
 • ,

 • Bình luận:


  Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19
  Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19
  Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội
  Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội
  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
  Giả trình lợi nhuận quý III năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng Giả trình lợi nhuận quý III năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
  Giả trình lợi nhuận quý III năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
  Báo cáo tài chính quý III năm 2022 Báo cáo tài chính quý III năm 2022
  Báo cáo tài chính quý III năm 2022 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
  Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2022 Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2022
  Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2022 Công ty cổ phần HABECO - Hải Phòng
  Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
  Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
  0225.3667.163
  habecohaiphong.com.vn
  Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

   

  Gọi ngay: 0225.3667.163
  messenger icon zalo icon