Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn
21/07/2021 - 8:52 AMHabeco - Hải Phòng 163 Lượt xem
Tải xuống
Tin liên quan

Giải trình lợi nhuận 6 tháng năm 2021 Giải trình lợi nhuận 6 tháng năm 2021
Giải trình lợi nhuận 6 tháng năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2021 Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2021
Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận quý 2 năm 2021 Giải trình lợi nhuận quý 2 năm 2021
Giải trình lợi nhuận quý 2 năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán năm 2021 Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán năm 2021
Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cổ phần Habeco- Hải Phòng năm 2021
Biên bản bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 Biên bản bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
Biên bản bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Nghị quyết về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 Nghị quyết về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nghị quyết về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021 Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2020 Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2020
Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2020 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo quản trị năm 2020 Báo cáo quản trị năm 2020
Báo cáo quản trị Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng năm 2020
Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2021 Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2021
Thông báo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

Chia sẻ bài viết: 


Xem thêm:
 • ,

 • Bình luận:


  Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19
  Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19
  Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội
  Chương trình khuyến mại Bừng sắc hè cùng Bia Hà Nội
  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
  Giải trình lợi nhuận 6 tháng năm 2021 Giải trình lợi nhuận 6 tháng năm 2021
  Giải trình lợi nhuận 6 tháng năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
  Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021 Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021
  Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
  Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2021 Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2021
  Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
  Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
  Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
  0225.3667.163
  habecohaiphong.com.vn
  Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

   

  Gọi ngay: 0225.3667.163
  messenger icon zalo icon