Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính quý II năm 2017
31/10/2020 - 10:51 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý II năm  2017
Báo cáo tài chính quý II năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo hạn cuối đăng ký dự họp ĐHĐCĐ năm 2017
Thông báo hạn cuối đăng ký dự họp ĐHĐCĐ năm 2017
31/10/2020 - 10:48 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo hạn cuối đăng ký dự họp ĐHĐCĐ năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017
Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017
31/10/2020 - 10:43 AMHabeco - Hải Phòng
Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2017
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2017
31/10/2020 - 10:41 AMHabeco - Hải Phòng
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2017
Báo cáo tài chính quý I năm 2017
31/10/2020 - 10:38 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2017
Thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2017
31/10/2020 - 10:36 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2017 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
Thông báo quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
31/10/2020 - 10:12 AMHabeco - Hải Phòng
Thông báo quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo thường niên năm 2016
Báo cáo thường niên năm 2016
31/10/2020 - 10:11 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016
31/10/2020 - 10:09 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
31/10/2020 - 10:07 AMAdmin
Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng

CBCNV Công ty diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021 CBCNV Công ty diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021
Cán bộ công nhân viên Công ty habeco - Hải Phòng diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021
CBCNV Công ty tập huấn kiến thức PCCC CBCNV Công ty tập huấn kiến thức PCCC
Cán bộ công nhân viên Công ty Habeco - Hải Phòng tập huấn kiến thức PCCC năm 2021
 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng tham gia hiến máu tình nguyện Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng tham gia hiến máu tình nguyện
Chi bộ, Ban lãnh đạo, người lao động Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện tại Viện huyết học truyền máu trung ương
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021 Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2021 Báo cáo tài chính quý I năm 2021
Báo cáo tài chính quý I năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021 Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021
Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon