Hotline: 0225.3667.163 | Email: habecohaiphong.com.vn

Công bố thông tin

Báo cáo quản trị 6 tháng
30/10/2020 - 11:36 AMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo quản trị 6 tháng
Báo cáo quản tri 6 tháng đầu năm 2014
Giấy chứng nhận đăng  ký chứng khoán
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
30/10/2020 - 9:56 AMHabeco - Hải Phòng
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Biên bản họp Ban kiểm soát
Biên bản họp Ban kiểm soát
30/10/2020 - 11:21 AMHabeco - Hải Phòng
Biên bản họp thay đổi nhân sự Ban kiểm soát
Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ 2014
Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ 2014
30/10/2020 - 11:05 AMHabeco - Hải Phòng
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ 2014
Báo cáo quản trị năm 2013
Báo cáo quản trị năm 2013
30/10/2020 - 1:34 PMHabeco - Hải Phòng
Báo cáo quản trị Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng năm 2013

CBCNV Công ty diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021 CBCNV Công ty diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021
Cán bộ công nhân viên Công ty habeco - Hải Phòng diễn tập phương án PCCC cơ sở năm 2021
CBCNV Công ty tập huấn kiến thức PCCC CBCNV Công ty tập huấn kiến thức PCCC
Cán bộ công nhân viên Công ty Habeco - Hải Phòng tập huấn kiến thức PCCC năm 2021
 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng tham gia hiến máu tình nguyện Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng tham gia hiến máu tình nguyện
Chi bộ, Ban lãnh đạo, người lao động Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện tại Viện huyết học truyền máu trung ương
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021 Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý I năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Báo cáo tài chính quý I năm 2021 Báo cáo tài chính quý I năm 2021
Báo cáo tài chính quý I năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021 Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021
Quyết định của Tổng công ty về nhân sự tham gia HĐQT và BKS năm 2021 Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng
Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
0225.3667.163
habecohaiphong.com.vn
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Habeco - Hải Phòng. Thiết kế bởi Hpsoft.vn

 

Gọi ngay: 0225.3667.163
messenger icon zalo icon